Selectienormen 2017-2018

Noord Oost regels, schema en selectienormen 2017 / 2018                                                  versie: 07-11-2017

 

 

Algemeen

Voorwaarden en regels om deel te nemen aan Noord Oost (NO) wedstrijden 2017-2018 voor rijders met een wedstrijdnummer van de banen: Assen, Deventer, Dronten, Enschede, Groningen, Heerenveen, Leeuwarden en Nijmegen.

 

Inschrijven

Alle potentiële rijders/sters en reserves, moeten zichzelf elektronisch voor het aangegeven tijdstip inschrijven. Te late aanmeldingen worden geplaatst achter de laatste aangemelde reserve.

Je ontvangt direct een inschrijfbevestiging retour. Deze moet je bewaren t/m de wedstrijd, deze bevestiging heb je nodig bij een eventuele afmelding. Tevens is dit voor jezelf het bewijs, dat je goed bent aangemeld en op de voorlopige deelnemerslijst staat.  De definitieve deelnemerslijst wordt, na sluiting van de inschrijfperiode, op www.schaatsen.nl geplaatst. Tot en met de wedstrijddag 12:00 uur wordt deze lijst bij de eventuele deelname van een reserve aangepast.

 

Afmelden

Mocht er na de elektronische inschrijving toch een reden zijn dat je af wilt melden, dan kan dit alleen middels de “link” op je inschrijfbevestiging. Indien de inschrijving gesloten is dien je de ontvangen inschrijfbevestiging te mailen aan de baancontactpersoon van de baan waar de wedstrijd wordt gereden met de reden van afmelding erbij. Alleen dan wordt je van de lijst gehaald. Per mail afmelden kan tot uiterlijk 12:00 uur op de dag van de wedstrijd. Daarna is het alleen nog mogelijk telefonisch af te melden bij de baancontactpersoon van de baan waar de wedstrijd wordt gehouden.

 

Andere manieren van afmeldingen door de rijders/trainers/ouders worden vanwege vergissingen en zorgvuldigheid niet door het NO bestuur geaccepteerd.

Bij te laat afmelden of wegblijven zonder geldige reden van de wedstrijd ben je in principe de eerstvolgende NO wedstrijd geschorst.

 

Baan Contactpersoon Telefoon E-mail
Deventer Marian Zweverink   m.zweverink@hotmail.com
Enschede Liesbeth Heemskerk 06-53510475 liesbethheemskerk@hotmail.com
Groningen Catharina Timmer 06-13486783 timmer.catharina@gmail.com
Heerenveen

Leeuwarden

Jan Lubbers 06-12126758 lubbers.ja@gmail.com
Nijmegen

Dronten

Andre Borst 06-30178259 agunner.borst@hetnet.nl

Melden bij de wedstrijd zelf:

Rijders/rijdsters en aanwezige reserves moeten zich direct bij aankomst doch uiterlijk één half uur vóór aanvang van iedere NO wedstrijd melden op het secretariaat (jurykamer) van de betreffende ijsbaan.

In geval van nood (file, pech), altijd telefonisch melden bij de jurykamer van de betreffende baan of evt. via mobiel aan je trainer (die dit dan tenminste één half uur voor aanvang kan melden in de jurykamer).

Geen bericht ontvangen dan gaat men ervan uit dat je niet op tijd aanwezig bent en mag de hoogstgeplaatste reserve die aanwezig is rijden.

 

Deelname NO wedstrijden:

Van iedere rijder/rijdster die aan een NO wedstrijd of landelijke selectiewedstrijd deelneemt wordt verwacht, dat hij/zij de volledige wedstrijd rijdt en ook aan de eventuele vervolgwedstrijd deelneemt. Niet de gehele wedstrijd (bijvoorbeeld maar één dag in plaats van twee dagen) of de evt. vervolgwedstrijd niet rijden, zonder een bij de NO TC bekende geldige reden, leidt in principe tot een schorsing voor de volgende NO wedstrijd.

 

Calamiteiten

De NO TC bepaalt per wedstrijd of er een calamiteit heeft plaatsgevonden. Indien er geen calamiteiten heeft plaatsgevonden, dan is de wedstrijduitslag bepalend voor de aanwijsplaatsen.

Een eventuele calamiteit vooraf moet voor de wedstrijd schriftelijk bekend zijn bij de NO TC op de betreffende baan.

Een calamiteit tijdens de wedstrijd moet door de rijder of zijn trainer binnen een half uur na afloop van de rit aan de NO TC op de betreffende baan worden gemeld, anders wordt deze niet meegenomen in de beoordeling.

Een diskwalificatie is géén calamiteit. Een val, die niet door een ander is veroorzaakt, is in principe geen calamiteit.

In geval van ziekte is een doktersverklaring nodig om in aanmerking te komen voor een aanwijsplaats.

Om in aanmerking te komen voor een aanwijsplaats moet een rijder op de landelijke ranglijst minimaal op een plaats staan binnen het aantal rijders dat mee mag doen aan het betreffende NK. Hij/zij moet bijvoorbeeld bij de top 24 staan als er 24 deelnemers zijn aan het NK. Voor Kraantje Lek, Eindhoven Trofee en Utrecht City Bokaal geldt deze minimumeis niet.

 

 

 

 

 

 

Selectiewedstrijden:

 

Inter Regionale Selectiewedstrijd (IRS) NK Sprint jun.B en A en 3000m junioren B en A.

 

Za 2 dec.2017 Inter Regionale Selectiewedstrijd NK Sprint jun.B in Groningen (??? uur) /

jun.A in Hoorn (???uur).

  • Jun.B de nummers 9 t/m 36 van het klassement 500/1000m

VANTAGE 27-11-2017                                                 28

  • Op aanwijzing Regio TC’s  (2 NO + 2 ZW)                               4

 

  • Jun.A de nummers 9 t/m 36 van het klassement 500/1000m

VANTAGE 27-11-2017                                                 28

  • Op aanwijzing Regio TC’s  (2 NO + 2 ZW)                               4

 

Zo 3 dec.2017 Inter Regionale Selectiewedstrijd NK afstanden 3000m jun.B in Groningen (???uur) /

jun.A in Den Haag  (???uur).

  • Jun.B de nummers 9 t/m 36 van het klassement 3000m

VANTAGE 27-11-2017                                                             28

  • Op aanwijzing Regio TC’s  (2 NO + 2 ZW)                               4

 

  • Jun.A de nummers 9 t/m 36 van het klassement 3000m

VANTAGE 27-11-2017                                                            28

  • Op aanwijzing Regio TC’s  (2 NO + 2 ZW)                               4

 

 

 

Kraantje Lek, Eindhoven Trofee

Voor de selectie van de deelneem(st)ers die namens regio NO kunnen worden afgevaardigd voor deelname aan de Kraantje Lek (KL) c.q.  Eindhoven Trofee (ET) zal in vantage een fictieve wedstrijd op uitnodiging worden aangemaakt.

Voor deze fictieve wedstrijd worden 20 deelneem(st)ers uitgenodigd (exclusief de reeds geplaatsten) in rangorde van de VANTAGE ranglijst van maandag 6 november 2017.

-        Dames jun.A t/m sen: 1500/3000

-        Heren jun.A t/m sen: 1500/5000.

Uitgenodigde sporters die geïnteresseerd zijn om deel te nemen aan de KL/ET en nog niet via een ander selectiecriterium voor de KL/ET zijn geplaatst kunnen zich in VANTAGE inschrijven voor deze fictieve wedstrijd.

Uit de ingeschreven sporters zal de regio TC het aantal schaat(st)ers selecteren die namens regio NO afgevaardigd mogen worden in volgorde van de positie op de VANTAGE ranglijst van maandag 13 november 2017.

Fictieve Regio

selectiewedstrijd

Aantal geselecteerd uit

Regio NO voor deelname

Aantal uitgenodigde

deelnemers fictieve

regiowedstrijd

Selectieafstanden
Kraantje Lek

6 (4+2 aanw.)

20

1500/3000

Eindhoven Trofee

6 (4+2 aanw.)

20

1500/5000

 

Utrecht City Bokaal:

Voor de selectie van de deelneem(st)ers die namens regio NO kunnen worden afgevaardigd voor deelname aan de Utrecht City Bokaal (UCB) zal in vantage een fictieve wedstrijd op uitnodiging worden aangemaakt.

Voor deze fictieve wedstrijd worden 24 deelneem(st)ers uitgenodigd (exclusief de reeds geplaatsten) in rangorde van de VANTAGE ranglijst 500/1000 jun.A t/m Sen van maandag 20 november 2017.

Uitgenodigde sporters die geinteresseerd zijn om deel te nemen aan de UCB en nog niet via een ander selectiecriterium voor de UCB zijn geplaatst kunnen zich in VANTAGE inschrijven voor deze fictieve wedstrijd.

Uit de ingeschreven sporters zal de regio TC het aantal schaat(st)ers selecteren die namens regio NO afgevaardigd mogen worden in volgorde van de positie op de VANTAGE ranglijst van maandag 27 november 2017.

Fictieve Regio

selectiewedstrijd

Aantal geselecteerd uit

Regio NO voor deelname

Aantal uitgenodigde

deelnemers fictieve

regiowedstrijd

Selectieafstanden
Utrecht City Bokaal

 

Dames 8 (6+2 aanw.)

Heren 7 (5+2 aanw.)

24

24

500/1000

500/1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NK Allround Junioren:

Men wordt uitgenodigd voor de NO selectiewedstrijden NK Allround aan de hand van de vantage ranglijst Nederlandse tijden per 8 januari 2018 vanaf 01-09-2017.

 

DC

Afst. Dag / Baan Max aantal deelnemers Rechtstreeks naar

NK op 9/10/11 febr.2018

Enschede

Naar Land.Sel.

Den Haag 28 jan.2018

500/1500 Za 13 jan.2018

Groningen

32

5 (kl)

16 (14+2)

 

HC

Afst. Dag / Baan Max aantal deelnemers Rechtstreeks naar

NK op 9/10/11 febr.2018

Enschede

Naar Land.Sel.

Den Haag 28 jan.2018

500/1500 Za 13 jan.2018

Groningen

32

5 (kl)

16 (14+2)

 

DB

Afst. Dag / Baan Max aantal deelnemers Rechtstreeks naar

NK op 9/10/11 febr.2018

Enschede

Naar Land.Sel.

Den Haag 27 en 28 jan.2018

500/1500

 

3000

Za 13 jan.2018

Heerenveen

Zo 14 jan.2018

Deventer

32

6 (3sl+3kl)

 

14 (12+2)

 

HB

Afst. Dag / Baan Max aantal deelnemers Rechtstreeks naar

NK op 9/10/11 febr.2018

Enschede

Naar Land.Sel.

Den Haag 27 en 28 jan.2018

500/1500

 

3000

Za 13 jan.2018

Heerenveen

Zo 14 jan.2018

Deventer

32

6 (3sl+3kl)

 

14 (12+2)

 

DA

Afst. Dag / Baan Max aantal deelnemers Rechtstreeks naar

NK op 9/10/11 febr.2018

Enschede

Naar Land.Sel.

Utrecht 27 en 28 jan.2018

500/1500

 

3000

Fictieve regiowedstrijd

Geen wedstrijd, wel inschrijven

20

3 (1sl+2kl)

 

12 (10+2)

 

HA

Afst. Dag / Baan Max aantal deelnemers Rechtstreeks naar

NK op 9/10/11 febr.2018

Enschede

Naar Land.Sel.

Utrecht 27 en 28 jan.2018

500/1500

 

3000

Fictieve regiowedstrijd

Geen wedstrijd, wel inschrijven

24

5 (2sl+3kl)

 

12 (10+2)

 

 

NK Afstanden Junioren:

Voor de NK Afstanden Junioren B en A op de 500, 1000 en1500 meterzijn geen aparte regioplekken beschikbaar. Specialisten dienen zich te plaatsen door te voldoen aan de landelijke gestelde limiettijden.

Voor de 3000 meter is de Inter Regionale selectiewedstrijd op 3 december 2017.

 

 

NK Afstanden Neo-senioren:

Er zijn geen regio selectiewedstrijden voor de NK Afstanden Neo-senioren.

 

 

 

 

 

NK Supersprint/Pure sprint

Er zijn geen selectiewedstrijden voor de NK Supersprint/Pure sprint. De selectie van rijders vindt plaats op basis van Europese tijden vanaf 01-09-2017. Rijders die in aanmerking komen en mee willen doen aan het NK dienen zich elektronisch aan te melden via de NO-kalender. Peildatum Vantage 05-02-2018.

 

Data (selectie)wedstrijden

In de onderstaande tabel zijn per selectiewedstrijd de baan en de relevante data weergegeven.

 

Wedstrijd Baan Peildatum Sluiting inschrijving Datum wedstrijd
Selectie KL + EHT Fictieve

Regiowedstrijd

06-11-17 10-11-17 20:00  
Selectie UCB Fictieve Regiowedstrijd 27-11-17 01-12-17 20:00  
NK Allround Jun C 500-1500 GR 08-01-18 12-01-18 12:00 13-01-18
NK Allround Jun B 500-1500 HV 08-01-18 12-01-18 12:00 13-01-18
NK Allround Jun B 3000 DV 08-01-18 12-01-18 12:00 14-01-18
NK Allround Jun A dames en heren Fictieve Regiowedstrijd 08-01-18 12-01-18 12:00  

 

 

Plaatsingsschema van NO voor landelijke selectiewedstrijden

Uitslag NO wedstrijd minus 2 NO TC plaatsen.

Reserves worden door NO TC aangewezen

 

 

Samengesteld door de NO TC

Seizoen 2017-2018