Selectienormen 2016-2017

Noord Oost regels, schema en selectienormen 2016 / 2017                                                  versie: 04-01-2017

 

 

Algemeen

Voorwaarden en regels om deel te nemen aan Noord Oost (NO) wedstrijden 2016-2017 voor rijders met een wedstrijdnummer van de banen: Assen, Deventer, Dronten, Enschede, Groningen, Heerenveen, Leeuwarden en Nijmegen.

 

Inschrijven

Alle potentiële rijders/sters en reserves, moeten zichzelf elektronisch voor het aangegeven tijdstip inschrijven. Te late aanmeldingen worden geplaatst achter de laatste aangemelde reserve.

Je ontvangt direct een inschrijfbevestiging retour. Deze moet je bewaren t/m de wedstrijd, deze bevestiging heb je nodig bij een eventuele afmelding. Tevens is dit voor jezelf het bewijs, dat je goed bent aangemeld en op de voorlopige deelnemerslijst staat.  De definitieve deelnemerslijst wordt, na sluiting van de inschrijfperiode, op www.schaatsen.nl geplaatst. Tot en met de wedstrijddag 12:00 uur wordt deze lijst bij de eventuele deelname van een reserve aangepast.

 

Afmelden

Mocht er na de elektronische inschrijving toch een reden zijn dat je af wilt melden, dan kan dit alleen middels de “link” op je inschrijfbevestiging. Indien de inschrijving gesloten is dien je de ontvangen inschrijfbevestiging te mailen aan de baancontactpersoon van de baan waar de wedstrijd wordt gereden met de reden van afmelding erbij. Alleen dan wordt je van de lijst gehaald. Per mail afmelden kan tot uiterlijk 12:00 uur op de dag van de wedstrijd. Daarna is het alleen nog mogelijk telefonisch af te melden bij de baancontactpersoon van de baan waar de wedstrijd wordt gehouden.

 

Andere manieren van afmeldingen door de rijders/trainers/ouders worden vanwege vergissingen en zorgvuldigheid niet door het NO bestuur geaccepteerd.

Bij te laat afmelden of wegblijven zonder geldige reden van de wedstrijd ben je in principe de eerstvolgende NO wedstrijd geschorst.

 

Baan Contactpersoon Telefoon E-mail
Deventer
Enschede Liesbeth Heemskerk 06-53510475 liesbethheemskerk@hotmail.com
Groningen Catharina Timmer 06-13486783 timmer.catharina@gmail.com
HeerenveenLeeuwarden Laura Talen 06-39019048 l.kamminga@upcmail.nl
NijmegenDronten Andre Borst 06-30178259 agunner.borst@hetnet.nl

Melden bij de wedstrijd zelf:

Rijders/rijdsters en aanwezige reserves moeten zich direct bij aankomst doch uiterlijk één half uur vóór aanvang van iedere NO wedstrijd melden op het secretariaat (jurykamer) van de betreffende ijsbaan.

In geval van nood (file, pech), altijd telefonisch melden bij de jurykamer van de betreffende baan of evt. via mobiel aan je trainer (die dit dan tenminste één half uur voor aanvang kan melden in de jurykamer).

Geen bericht ontvangen dan gaat men ervan uit dat je niet op tijd aanwezig bent en mag de hoogstgeplaatste reserve die aanwezig is rijden.

 

Deelname NO wedstrijden:

Van iedere rijder/rijdster die aan een NO wedstrijd of landelijke selectiewedstrijd deelneemt wordt verwacht, dat hij/zij de volledige wedstrijd rijdt en ook aan de eventuele vervolgwedstrijd deelneemt. Niet de gehele wedstrijd (bijvoorbeeld maar één dag in plaats van twee dagen) of de evt. vervolgwedstrijd niet rijden, zonder een bij de NO TC bekende geldige reden, leidt in principe tot een schorsing voor de volgende NO wedstrijd.

 

Calamiteiten

De NO TC bepaalt per wedstrijd of er een calamiteit heeft plaatsgevonden. Indien er geen calamiteiten heeft plaatsgevonden, dan is de wedstrijduitslag bepalend voor de aanwijsplaatsen.

Een eventuele calamiteit vooraf moet voor de wedstrijd schriftelijk bekend zijn bij de NO TC op de betreffende baan.

Een calamiteit tijdens de wedstrijd moet door de rijder of zijn trainer binnen een half uur na afloop van de rit aan de NO TC op de betreffende baan worden gemeld, anders wordt deze niet meegenomen in de beoordeling.

Een diskwalificatie is géén calamiteit. Een val, die niet door een ander is veroorzaakt, is in principe geen calamiteit.

In geval van ziekte is een doktersverklaring nodig om in aanmerking te komen voor een aanwijsplaats.

Om in aanmerking te komen voor een aanwijsplaats moet een rijder op de landelijke ranglijst minimaal op een plaats staan binnen het aantal rijders dat mee mag doen aan het betreffende NK. Hij/zij moet bijvoorbeeld bij de top 24 staan als er 24 deelnemers zijn aan het NK. Voor Kraantje Lek, Eindhoven Trofee en Utrecht City Bokaal geldt deze minimumeis niet.

 

 

 

 

 

 

Selectiewedstrijden:

 

Inter Regionale Selectiewedstrijd (IRS) NK Sprint jun.B en A en 3000m junioren B en A.

 

Za 19 nov.2016 Inter Regionale Selectiewedstrijd NK Sprint jun.B in Utrecht (20:15-22:15 uur) /

jun.A in Deventer (17:30-19:30).

 • Jun.B de nummers 9 t/m 38 van het klassement 500/1000m

VANTAGE 14-11-2016                                                            28

 • Op aanwijzing Regio TC’s  (2 NO + 2 ZW)                               4

 

 • Jun.A de nummers 9 t/m 38 van het klassement 500/1000m

VANTAGE 14-11-2016                                                            28

 • Op aanwijzing Regio TC’s  (2 NO + 2 ZW)                               4

 

Zo 20 nov.2016 Inter Regionale Selectiewedstrijd NK afstanden 3000m jun.B in Hoorn (17:30-19:50 uur) /

jun.A in Enschede (17:30-19:50).

 • Jun.B de nummers 9 t/m 38 van het klassement 3000m

VANTAGE 14-11-2016                                                             28

 • Op aanwijzing Regio TC’s  (2 NO + 2 ZW)                               4

 

 • Jun.A de nummers 7 t/m 26 van het klassement 3000m

VANTAGE 14-11-2016                                                            20

 • Op aanwijzing Regio TC’s  (2 NO + 2 ZW)                               4

 

Selectie voor de landenwedstrijd GER-NOR-NED (Dames en Heren Junioren C en B):

 • De beste rijder per regio in het eindklassement (500/1500 C-junioren; 500/1500/3000 B-junioren) tijdens de regionale selectiewedstrijd voor het NK junioren Allround en afstanden.
 • De beste rijders in het klassement (500/1500 C-junioren; 500/1500/3000 B-junioren) op grond van VANTAGE ranglijst d.d.9 januari 2017.
 • Reserves worden geselecteerd door SCLJ.

 

 

Kraantje Lek, Eindhoven Trofee

Voor de selectie van de deelneem(st)ers die namens regio NO kunnen worden afgevaardigd voor deelname aan de Kraantje Lek (KL) c.q.  Eindhoven Trofee (ET) zal in vantage een fictieve wedstrijd op uitnodiging worden aangemaakt.

Voor deze fictieve wedstrijd worden 20 deelneem(st)ers uitgenodigd (exclusief de reeds geplaatsten) in rangorde van de VANTAGE ranglijst van maandag 7 november 2016.

-        Dames jun.A t/m sen: 1500/3000

-        Heren jun.A t/m sen: 1500/5000.

Uitgenodigde sporters die geinteresseerd zijn om deel te nemen aan de KL/ET en nog niet via een ander selectiecriterium voor de KL/ET zijn geplaatst kunnen zich in VANTAGE inschrijven voor deze fictieve wedstrijd.

Uit de ingeschreven sporters zal de regio TC het aantal schaat(st)ers selecteren die namens regio NO afgevaardigd mogen worden in volgorde van de positie op de VANTAGE ranglijst van maandag 14 november 2016.

Fictieve Regioselectiewedstrijd Aantal geselecteerd uitRegio NO voor deelname Aantal uitgenodigdedeelnemers fictieveregiowedstrijd Selectieafstanden
Kraantje Lek

6 (4+2 aanw.)

20

1500/3000

Eindhoven Trofee

6 (4+2 aanw.)

20

1500/5000

 

Utrecht City Bokaal:

Voor de selectie van de deelneem(st)ers die namens regio NO kunnen worden afgevaardigd voor deelname aan de Utrecht City Bokaal (UCB) zal in vantage een fictieve wedstrijd op uitnodiging worden aangemaakt.

Voor deze fictieve wedstrijd worden 24 deelneem(st)ers uitgenodigd (exclusief de reeds geplaatsten) in rangorde van de VANTAGE ranglijst 500/1000 jun.A t/m Sen van maandag 28 november 2016.

Uitgenodigde sporters die geinteresseerd zijn om deel te nemen aan de UCB en nog niet via een ander selectiecriterium voor de UCB zijn geplaatst kunnen zich in VANTAGE inschrijven voor deze fictieve wedstrijd.

Uit de ingeschreven sporters zal de regio TC het aantal schaat(st)ers selecteren die namens regio NO afgevaardigd mogen worden in volgorde van de positie op de VANTAGE ranglijst van maandag 5 december 2016.

Fictieve Regioselectiewedstrijd Aantal geselecteerd uitRegio NO voor deelname Aantal uitgenodigdedeelnemers fictieveregiowedstrijd Selectieafstanden
Utrecht City Bokaal Dames 8 (6+2 aanw.)Heren 7 (5+2 aanw.)

24

24

500/1000

500/1000

 

 

 

 

 

NK Allround Junioren:

Men wordt uitgenodigd voor de NO selectiewedstrijden NK Allround aan de hand van het Europees puntentotaal vanaf

01-09-2016. Iedereen die het genoemde puntentotaal heeft gehaald, is zeker dat hij/zij uitgenodigd wordt voor de wedstrijd. Vervolgens wordt, op basis van de ranglijst, het aantal deelnemers aangevuld tot het maximum.

 

Regio selectiewedstrijd NK Allround Junioren:

Categorie Afstanden

Punten

Aantal deelnemers

DC 500-1500

92.500

32

HC 500-1500

86.000

32

DB 500-1500-3000

137.000

32

HB 500-1500-3000

123.500

32

DA 500-1500-3000

134.500

20

HA 500-1500-3000

121.000

24

 

DC

Afst. Dag / Baan Max aantal deelnemers Rechtstreeks naarNK op 3/4/5 febr.2017Heerenveen (ovb) Naar Land.Sel.Leeuwarden 21 jan.2017
500/1500 Za 7 jan.2017Groningen

32

5 (kl)

16 (14+2)

 

HC

Afst. Dag / Baan Max aantal deelnemers Rechtstreeks naarNK op 3/4/5 febr.2017Heerenveen (ovb) Naar Land.Sel.Leeuwarden 21 jan.2017
500/1500 Za 7 jan.2017Groningen

32

5 (kl)

16 (14+2)

 

DB

Afst. Dag / Baan Max aantal deelnemers Rechtstreeks naarNK op 3/4/5 febr.2017Heerenveen (ovb) Naar Land.Sel.Utrecht  21 jan.2017
500/1500 3000 Za 7 jan.2017LeeuwardenZo 8 jan.2017Deventer

32

6 (3sl+3kl)

14 (12+2)

 

HB

Afst. Dag / Baan Max aantal deelnemers Rechtstreeks naarNK op 3/4/5 febr.2017Heerenveen (ovb) Naar Land.Sel.Utrecht  21 jan.2017
500/1500 3000 Za 7 jan.2017LeeuwardenZo 8 jan.2017Deventer

32

6 (3sl+3kl)

14 (12+2)

 

DA

Afst. Dag / Baan Max aantal deelnemers Rechtstreeks naarNK op 3/4/5 febr.2017Heerenveen (ovb) Naar Land.Sel.Enschede 21 jan.2017
500/1500 3000 Za 7 jan.2017LeeuwardenZo 8 jan.2017Deventer

20

3 (1sl+2kl)

12 (10+2)

 

HA

Afst. Dag / Baan Max aantal deelnemers Rechtstreeks naarNK op 3/4/5 febr.2017Heerenveen (ovb) Naar Land.Sel.Enschede 21 jan.2017
500/15003000 Za 7 jan.2017LeeuwardenZo 8 jan.2017Deventer

24

5 (2sl+3kl)

12 (10+2)

 

 

 

NK Afstanden Junioren:

Voor de NK Afstanden Junioren B en A op de 500, 1000 en1500 meterzijn geen aparte regioplekken beschikbaar. Specialisten dienen zich te plaatsen door te voldoen aan de landelijke gestelde limiettijden.

Voor de 3000 meter is de Inter Regionale selectiewedstrijd op 20 november 2016.

 

NK Afstanden Neo-senioren:

Er zijn geen regio selectiewedstrijden voor de NK Afstanden Neo-senioren.

 

NK Supersprint/Pure sprint

Er zijn geen selectiewedstrijden voor de NK Supersprint/Pure sprint. De selectie van rijders vindt plaats op basis van Europese tijden vanaf 01-09-2016. Rijders die in aanmerking komen en mee willen doen aan het NK dienen zich elektronisch aan te melden via de NO-kalender. Peildatum Vantage 06-02-2017.

 

Data (selectie)wedstrijden

In de onderstaande tabel zijn per selectiewedstrijd de baan en de relevante data weergegeven.

 

Wedstrijd Baan Peildatum Sluiting inschrijving Datum wedstrijd
Selectie KL + EHT Geen Regiowedstrijd 07-11-16 11-11-16 20:00
Selectie UCB Geen Regiowedstrijd 28-11-16 02-12-16 20:00
NK Allround Jun C 500-1500 GR 02-01-17 06-01-17 20:00 07-01-17
NK Allround Jun B 500-1500 LW 02-01-17 06-01-17 20:00 07-01-17
NK Allround Jun A 500-1500 LW 02-01-17 06-01-17 20:00 07-01-17
NK Allround + Afstanden Jun B 3000 DV 02-01-17 06-01-17 20:00 08-01-17
NK Allround + Afstanden Jun A 3000 DV 02-01-17 06-01-17 20:00 08-01-17

 

 

Plaatsingsschema van NO voor landelijke selectiewedstrijden

Uitslag NO wedstrijd minus 2 NO TC plaatsen.

Reserves worden door NO TC aangewezen

 

 

Samengesteld door de NO TC

Seizoen 2016-2017