Selectienormen 2018-2019

Noord Oost regels, schema en selectienormen 2018 / 2019                                                  versie: 24-09-2018

 

 

Algemeen

Voorwaarden en regels om deel te nemen aan Noord Oost (NO) wedstrijden 2018-2019 voor rijders met een wedstrijdnummer van de banen: Assen, Deventer, Dronten, Enschede, Groningen, Heerenveen, Leeuwarden en Nijmegen.

 

Inschrijven

Alle potentiële rijders/sters en reserves, moeten zichzelf elektronisch voor het aangegeven tijdstip inschrijven. Te late aanmeldingen worden geplaatst achter de laatste aangemelde reserve.

Je ontvangt direct een inschrijfbevestiging retour. Deze moet je bewaren t/m de wedstrijd, deze bevestiging heb je nodig bij een eventuele afmelding. Tevens is dit voor jezelf het bewijs, dat je goed bent aangemeld en op de voorlopige deelnemerslijst staat.  De definitieve deelnemerslijst wordt, na sluiting van de inschrijfperiode, op www.schaatsen.nl geplaatst. Tot en met de wedstrijddag 12:00 uur wordt deze lijst bij de eventuele deelname van een reserve aangepast.

 

Afmelden

Mocht er na de elektronische inschrijving toch een reden zijn dat je af wilt melden, dan kan dit alleen middels de “link” op je inschrijfbevestiging. Indien de inschrijving gesloten is dien je de ontvangen inschrijfbevestiging te mailen aan de baancontactpersoon van de baan waar de wedstrijd wordt gereden met de reden van afmelding erbij. Alleen dan wordt je van de lijst gehaald. Per mail afmelden kan tot uiterlijk 12:00 uur op de dag van de wedstrijd. Daarna is het alleen nog mogelijk telefonisch af te melden bij de baancontactpersoon van de baan waar de wedstrijd wordt gehouden.

 

Andere manieren van afmeldingen door de rijders/trainers/ouders worden vanwege vergissingen en zorgvuldigheid niet door het NO bestuur geaccepteerd.

Bij te laat afmelden of wegblijven zonder geldige reden van de wedstrijd ben je in principe de eerstvolgende NO wedstrijd geschorst.

 

Baan Contactpersoon Telefoon E-mail
Deventer Marian Zweverink 06-22777223 baancommissie@knsboost.nl
Marjel Daggenvoorde 06-83218640 baancommissie@knsboost.nl
Enschede Liesbeth Heemskerk 06-53510475 liesbethheemskerk@hotmail.com
Groningen Catharina Timmer 06-13486783 timmer.catharina@gmail.com
HeerenveenLeeuwarden Yanna de Vries 06-45736104 yanna@sportfryslan.nl
NijmegenDronten Andre Borst 06-30178259 agunner.borst@hetnet.nl

Melden bij de wedstrijd zelf:

Rijders/rijdsters en aanwezige reserves moeten zich direct bij aankomst doch uiterlijk één half uur vóór aanvang van iedere NO wedstrijd melden op het secretariaat (jurykamer) van de betreffende ijsbaan.

In geval van nood (file, pech), altijd telefonisch melden bij de jurykamer van de betreffende baan of evt. via mobiel aan je trainer (die dit dan tenminste één half uur voor aanvang kan melden in de jurykamer).

Geen bericht ontvangen dan gaat men ervan uit dat je niet op tijd aanwezig bent en mag de hoogstgeplaatste reserve die aanwezig is rijden.

 

Deelname NO wedstrijden:

Van iedere rijder/rijdster die aan een NO wedstrijd of landelijke selectiewedstrijd deelneemt wordt verwacht, dat hij/zij de volledige wedstrijd rijdt en ook aan de eventuele vervolgwedstrijd deelneemt. Niet de gehele wedstrijd (bijvoorbeeld maar één dag in plaats van twee dagen) of de evt. vervolgwedstrijd niet rijden, zonder een bij de NO TC bekende geldige reden, leidt in principe tot een schorsing voor de volgende NO wedstrijd.

 

Calamiteiten

In het kader van de landelijke regels zijn er geen calamiteiten meer. De uitslag van de selectiewedstrijd is bindend.

 

Selectiewedstrijden:

 

Landelijke Selectiewedstrijd NK Sprint jun.B en A dames en heren

Za 1 dec.2018 Landelijke Selectiewedstrijd NK Sprint jun.B en A in Leeuwarden

  • Jun.B en A: de nummers 11 t/m 20 van het klassement 500/1000m van de deelnemers            tijdens de wedstrijddag van de Residentie Cup plaatst zich voor de landelijke selectiewedstrijd NK Sprint junioren.
  • Vantage ranglijst 19-11-2018                                                    4

 

Zo 2 dec.201 Landelijke Selectiewedstrijd NK afstanden 3000m jun.B en A in Den Haag

  • Jun.B en A: Vantage ranglijst 19-11-2018                                32

 

 

 

Kraantje Lek, Eindhoven Trofee

Voor de selectie van de deelneem(st)ers die namens regio NO kunnen worden afgevaardigd voor deelname aan de Kraantje Lek (KL) c.q.  Eindhoven Trofee (ET) zal in vantage een fictieve wedstrijd op uitnodiging worden aangemaakt.

Voor deze fictieve wedstrijd worden 20 deelneem(st)ers uitgenodigd (exclusief de reeds geplaatsten) in rangorde van de VANTAGE ranglijst van maandag 5 november 2018.

-        Dames jun.A t/m sen: 500/1500/3000

-        Heren jun.A t/m sen: 500/1500/5000.

Uitgenodigde sporters die geïnteresseerd zijn om deel te nemen aan de KL/ET en nog niet via een ander selectiecriterium voor de KL/ET zijn geplaatst kunnen zich in VANTAGE inschrijven voor deze fictieve wedstrijd.

Uit de ingeschreven sporters zal de regio TC het aantal schaat(st)ers selecteren die namens regio NO afgevaardigd mogen worden in volgorde van de positie op de VANTAGE ranglijst van maandag 12 november 2018.

Fictieve Regioselectiewedstrijd Aantal geselecteerd uitRegio NO voor deelname Aantal uitgenodigdedeelnemers fictieveregiowedstrijd Selectieafstanden
Kraantje Lek

6

20

500/1500/3000

Eindhoven Trofee

6

20

500/1500/5000

 

Utrecht City Bokaal:

Voor de selectie van de deelneem(st)ers die namens regio NO kunnen worden afgevaardigd voor deelname aan de Utrecht City Bokaal (UCB) zal in vantage een fictieve wedstrijd op uitnodiging worden aangemaakt.

Voor deze fictieve wedstrijd worden 24 deelneem(st)ers uitgenodigd (exclusief de reeds geplaatsten) in rangorde van de VANTAGE ranglijst 500/1000 jun.A t/m Sen van maandag 19 november 2018.

Uitgenodigde sporters die geinteresseerd zijn om deel te nemen aan de UCB en nog niet via een ander selectiecriterium voor de UCB zijn geplaatst kunnen zich in VANTAGE inschrijven voor deze fictieve wedstrijd.

Uit de ingeschreven sporters zal de regio TC het aantal schaat(st)ers selecteren die namens regio NO afgevaardigd mogen worden in volgorde van de positie op de VANTAGE ranglijst van maandag 26 november 2018.

Fictieve Regioselectiewedstrijd Aantal geselecteerd uitRegio NO voor deelname Aantal uitgenodigdedeelnemers fictieveregiowedstrijd Selectieafstanden
Utrecht City Bokaal Dames 9Heren 8

24

24

500/1000

500/1000

 

NK Allround Junioren:

Men wordt uitgenodigd voor de NO selectiewedstrijden NK Allround aan de hand van de vantage ranglijst Nederlandse tijden per 24 december 2018 vanaf 01-09-2018.

 

DC

Afst. Dag / Baan  Max aantal deelnemers Rechtstreeks naarNK op 2-3 febr. 2019Groningen Naar Land.Sel.19 of 20 jan.2019Enschede
500/1500 5 jan 2019Dronten 18:00 uur

32

5 (klassement)

16

 

HC

Afst. Dag / Baan  Max aantal deelnemers Rechtstreeks naarNK op 2-3 febr. 2019Groningen Naar Land.Sel.19 of 20 jan.2019Enschede
500/1500 5 jan 2019Dronten 18:00 uur

32

5 (klassement)

16

 

DB

Afst. Dag / Baan Max aantal deelnemers Rechtstreeks naarNK op 2-3 febr. 2019Groningen Naar Land.Sel.19-20 jan.2019Dronten
500/1500 3000 5 jan 2019Enschede 20:00 uur6 jan 2019

Deventer 17:30 uur

32

6 (klassement)

14

 

HB

Afst. Dag / Baan Max aantal deelnemers Rechtstreeks naarNK op 2-3 febr. 2019Groningen Naar Land.Sel.19-20 jan.2019Dronten
500/1500 3000 5 jan 2019Enschede 20:00 uur6 jan 2019

Deventer 17:30 uur

32

6 (klassement)

14

 

DA

Afst. Dag / Baan Max aantal deelnemers Rechtstreeks naarNK op 2-3 febr. 2019Groningen Naar Land.Sel.19-20 jan.2019Enschede
500/1500 3000 Fictieve regiowedstrijdGeen wedstrijd, wel inschrijven

20

3 (klassement)

12

 

HA

Afst. Dag / Baan Max aantal deelnemers Rechtstreeks naarNK op 2-3 febr. 2019Groningen Naar Land.Sel.19-20 jan.2019Enschede
500/15003000 Fictieve regiowedstrijdGeen wedstrijd, wel inschrijven

24

5 (klassement)

12

 

 

NK Afstanden Junioren:

Voor de NK Afstanden Junioren B en A op de 500, 1000 en1500 meterzijn geen aparte regioplekken beschikbaar. Specialisten dienen zich te plaatsen door te voldoen aan de landelijke gestelde limiettijden.

Voor de 3000 meter is de Landelijke selectiewedstrijd op 2 december 2018 in Den Haag.

 

NK Afstanden Neo-senioren:

Er zijn geen regio selectiewedstrijden voor de NK Afstanden Neo-senioren.

 

NK Supersprint/Pure sprint

Voor de selectie van de deelneem(st)ers die namens regio NO kunnen worden afgevaardigd voor deelname aan het

NK supersprint /pure sprint  in Deventer zal in vantage een fictieve wedstrijd op uitnodiging worden aangemaakt.

Voor deze fictieve wedstrijd worden 20 deelneem(st)ers uitgenodigd (exclusief de reeds geplaatsten) in rangorde van de VANTAGE ranglijst van maandag 4 februari 2019.

-        Junioren C en B :100/300

-        Junioren A en senioren: 100/300/500.

Uitgenodigde sporters die geïnteresseerd zijn om deel te nemen aan het NK supersprint/pure sprint  en nog niet via een ander selectiecriterium voor het NK zijn geplaatst kunnen zich in VANTAGE inschrijven voor deze fictieve wedstrijd.

Uit de ingeschreven sporters zal de regio TC het aantal schaat(st)ers selecteren die namens regio NO afgevaardigd mogen worden in volgorde van de positie op de VANTAGE ranglijst van maandag 11 februari 2019.

 

Data (selectie)wedstrijden

In de onderstaande tabel zijn per selectiewedstrijd de baan en de relevante data weergegeven.

 

Wedstrijd Baan Peildatum Sluiting inschrijving Datum wedstrijd
Selectie KL + EHT FictieveRegiowedstrijd 05-11-18 9-11-18 20:00
Selectie UCB Fictieve Regiowedstrijd 26-11-18 30-11-18 20:00
NK Allround Jun C 500-1500 Dronten 24-12-18 4-01-19 12:00 5-01-19
NK Allround Jun B 500-1500 Enschede 24-12-18 4-01-19 12:00 5-01-19
NK Allround Jun B 3000 Deventer 24-12-18 4-01-19 12:00 6-01-19
NK Allround Jun A dames en heren Fictieve Regiowedstrijd 24-12-18 4-01-19 12:00
NK Supersprint/pure sprint FictieveRegiowedstrijd 04-02-19 09-02-19 12:00

 

 

Plaatsingsschema van NO voor landelijke selectiewedstrijden

Uitslag NO wedstrijd.

 

 

Samengesteld door de NO TC

Seizoen 2018-2019